| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Historie |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Historie sboru

Knížka vydána k 12O-tému výročí založení SDH Dobroslavice pdf

Vznik a vývoj hasičstva na Opavsku

České hasičské sbory ve Slezsku počtem 14 spojily se v roku 1890 v hasičskou župní jednotu Opavskou, která však měla jen krátké trvání. Po šesti letech vzmohlo se české hasičství ve Slezsku na padesát sborů, což zavdalo příčinu k rozdělení župy Opavské a utvoření "Ústřední hasičské jednoty Slezské" s pěti hasičskými župami.

p. R. Gudrich Ustavující valná hromada "Hasičské župní jednoty Hrabyňské", jedné z nových pěti žup, na které rozdělená byla župa Opavská, konala se v Hrabyni dne 23. února 1896 v hostinci p. Chomrada. Do schůze dostavilo se sedm pro župu určených sborů hasičských po třech delegátech, a to Mokré Lazce, Budišovice, Hrabyň, Smolkov, Velká Polom, Chabičov a Malá Lhota, mimo to dostavili se členové sboru - ze Štítiny a z Nových Sedlic, kteří zároveň do župy se přihlásili, vedle toho p. R. Gudrich, hasičský inspektor župy Opavské. Starosta župy Opavské pan dr. R. Dubový poslal omluvný dopis.

Valnou hromadu zahajíl nejstarší náčelník hasičských sborů na Hrabyňsku p. František Glabazňa, nadučitel z Mokrých Lazec. Ve svém úvodě poukázal k rychlému rozvoji hasičstva Slezského. Přední zásluhu o to přičítá p. dr. R. Dubovému, advokátovi v Opavě, a R. Gudrichovi, nadučiteli v Raduni, kteří neunávně pobádali a sami horlivě pracovali. Zapisovatelem schůze zvolen, Ant. Kožaný, nadučitel z Hrabyně, za jednatele, Fr. Chamrad, hostinský z Hrabyně, za pokladníka a župního přehlížitele Valentin Rosypal, nadučitel z Chabičova, Ludvík Šimoš, správce školy z Malé Lhoty, Fr. Novák, rolník z Budišovic za členy výboru a Ed. Malohlava, stolař ze Štítiny, a Val. Dener, obchodník Nových Sedlic, za náhradníky.

Roku následujícího přistoupily k župě naši ještě sbory hasičské v Dobroslavicích a Pusté Polomi, tak že župa Hrabyňská čítá nyní jedenáct sborů, jsou to dle roku jich založení: Mokré Lazce 1886, Budišovice 1888, Pustá Polom 1889, Hrabyň, Smolkov a Nové Sedlice 1890, Štítina a Velká Polom 1891, Dobroslavice 1892, Chabičov 1893 a Malá Lhota 1894.

Roku 1896 vyslala župa deputaci k pohřbu starosty první hasičské župy Opavské ve Slezsku, p. dra. R. Dubového.

Hasičská župní jednota Hrabyňská zúčastnila se následujících hasičských sjezdů: dne 6. září 1896 v Mokrých Lazcích, téhož dne slavil místní sbor své desetileté trvání, dne 12. září 1897 ve Velké Polomi a dne 17. července 1898 slavnostní sjezd na oslavu padesátiletého panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. v Hrabyni.

Činnost župní jevila se ve schůzích výborových, jež se konaly dne 17. května 1896, dne 29. června 1896, dne 28. června 1897, dne 26. června 1898 a dne 27. října 1898 veskrz v Hrabyni. Při všech sjezdech a schůzích výborových rokováno o důležitých otázkách hasičských a konány přednášky o odborných textech hasičství.

Ant. Kožaný.

Nahoru Nahoru

Vznik a vývoj hasičstva v Dobroslavicích

1892 - 1898

Obec Dobroslavice leží na kopci, který co část vysočiny Hrabyňsko-Vítkovické vystupuje na pravém břehu řeky Opavice u hranic Prusko-Slezských. V obci jest 61 domů s krytbou po většině slaměnou, zámek Excell P. hraběte z Wilczku a obecní dům se skladištěm pro nářadí hasičské. Osadníků jest 477, kteří se zabývají rolnictvím a z nichž část vychází na výdělek do blízké Ostravy. Jelikož onoho času ve blízkém okolí - kromě spolku Hlučínského (město v pruském Slezsku) a Velko-Polomského - jednoty hasičské nebylo, pobadal správce školy Augustin Schneider, aby v obci hasičský sbor zřizen byl. Předsudky rázností tehdejšího starosty obce, rolníka Josefa Holuše překonaný a dne 30. června 1892 zaslány stanovy ku schválení od těchto zakladatelů:

 • Josefa Holuše rolníka, starosta obce,
 • Karel Mlýnek, stolař,
 • Aug. Schneider, učitel,
 • Valentin Postulka, kolař,
 • František Postulka, obchodník.

Na základě schválených stanov ze dne 24. července1892  ustavil se sbor a zakoupena ihned Koňská stříkačka stříkačka čtyřkolová dvouproudní u firmy R. A. Smekal, jakož i výzbroj pro 30 mužů. Roku 1893 byla svěcena stříkačka, při čemž zastávala úřad kmotřenky vysokorodá paní hraběnka Eliška z Wilczků-Kinsky.

Za okolností sboru příznivých zakoupeny žebře sestávací obyčejné, svítilny pro lezce (6), 1 berlovka s větrníkem, 1 berlovka s větrníkem i sacím přístrojem a různé nářadí v ceně 1367 zlatých. Sbor byl příkladem, že v sousedních 4 osadách rovněž sbory založeny byly. Sbor byl ihned členem podporovací pokladny Slezské, načež vystoupil svého času a ihned přistoupil ku nově zřízené podporovací pokladně sboru českých ve Slezsku. V čas založení sboru v obecním výboru zasadili: Josef Holuša, starosta, Jan Buček, rolník, Valentin Postulka, kolář, Josef Kusýn, rolník, Karel Mikeska, chalupník, Frant. Schiller, rolník, Frant. Postulka, obchodník, Vinc. Kusýn, rolník a zastupce velkostatku Frant. Mohelnický, správce. Tito veskrz sboru přízeň osvětšili znamenitými dary peněžitými (320 zl).

Prvním předsedou ve sboru byl Josef Holuša, rolník a starosta obce, jednatel správce školy Aug. Schneider, náčelníkem rolník Josef Holuša, starosta obce a předseda silničního výboru okresu Klímkovického.Požárů účastníl se sbor po celý čas trvání 6, z nichž 3 udály se v pruském Slezsku, kdež sbor odměněn byl 1. premií. K úrazu přišel 1 hasič, jemuž náležitá podpora udělena byla.

Členové sboru roku 1948

 1. BUČEK Jan
 2. DOSTAL Josef
 3. FOLTÝN Antonín
 4. HOLUŠA Valentýn
 5. HRBÁČ Rudolf
 6. HRUBÝ Josef
 7. KUBÍN František
 8. KUSÝN Arnošt
 9. KUSÝN František
 10. KUSÝN Jan
 11. MLÝNEK Karel
 12. MORAVEC Josef
 13. PLURA Augustýn
 14. POSTULKA František
 15. POSTULKA František ml.
 16. REMIÁŠ Valentin
 17. SCHILLER František
 18. SCHILLER Josef
 19. SCHILLER Valentin
 20. TESAŘ Eduard
 21. TESAŘ Josef

Hasičská kronika - sepsal a upravil Titus Krška
starosta Č.Ú.J.H. mar. Morav. Ve Velkém Meziříčí

Nahoru Nahoru

1898 - 1939

V roce 1924 byla pořízena Nástoupené mužstvo fotografie nastoupeného družstva mužů před hasičským skladem, který se nacházel pod nynější kaplí. V roce 1925 cvičilo družstvo mužů na hasičských slavnostech v Přívoze a Brně. Roku 1931 se konala v Dobroslavicích velká hasičská slavnost župy Hrabyňské.

22. října 1931 vypukl ve ¾ 2 hod. po půl noci u Vojtěcha Vlasnovského požár hospodářské budovy, skládající se ze stodoly a dvou kůlen. Rychlým zásahem se podařilo uhájit obě sousední budovy i obydlí Vlasnovského. Po zdolání ohně přijely sousední sbory z Děhylova a Plesné.

Náš sbor byl i kulturně činný a měl divadelní skupinu. Ta pravidelně v období mezi válkami pořádala divadelní představení (z dochovaných záznamů 2. 4. 1935 - Utrpením ku štěstí, 24. 1. 1935 - Chléb náš vezdejší, 31. 5. 1936 - Žena v parlamentě, 4. 4. 1937 - Až vstaneme z mrtvých).

V červnu 1936 byl pořádán župní sjezd v Dobroslavicích, jehož se také zúčastnily sousední sbory Plesná a Děhylov. Na sjezdu se konalo okrskové požární cvičení, které bylo dokonale promyšleno a dobře provedeno. V roce 1937 se pořádal župní sjezd u nás na paměť 45letého trvání sboru.

Sjezd Českého hasičstva K 45letému výročí práce ve prospěch českého hasičstva ve Slezsku jeho zakladateli věnovali tuto fotografii.

Nahoru Nahoru

1939 - 1945

Okupace a období druhé světové války bylo neradostné jak pro obec, tak i pro sbor. Členové se snažili, aby sbor nezanikl. Proto raději na veřejnosti nevystupoval a zůstával pasivní. Po technické stránce se však nic nezanedbalo. Po Mnichovu bylo Hlučínsko připojeno ke Slezské župě, ale Dobroslavice a Děhylov se staly součástí tzv. Říšské župy Sudety.

Karel Mlýnek Roku 1945 probíhaly v naší obci osvobozovací boje a během 11 dnů ji těžce poškodily. Při tomto osvobozování k nám byla z Plesné dovezená motorová stříkačka Škoda DR/KL-DS10 na hájení zámku, při ústupu německých armád si ji pak plesenští hasiči odvezli zpět do Plesné.

Byla to i tvrdá zkouška pro členy našeho sboru. Viděli, jak oheň, bomby a granáty ničí to, co generace našich občanů budovaly. Cítili povinnost hájit a zachraňovat. Bylo to však zoufalé. Nebyl to jen ničící živel, byla to i hrozba zabíjející války. A s tou bojovat znamenalo předem obětovat život. Ve snaze zabránit hrůznému ničení, byl při hašení těžce raněn bratr Karel Mlýnek, který na následky tohoto zranění podlehl.

Nahoru Nahoru

1945 - 1951

Boje o naši obec postihly také materiálně náš sbor. Veškerý jeho majetek, kromě ruční stříkačky, která byla jen poškozena, byl zničen. Celková částka škod byla vyčíslená na 22 940 Kč. Je obdivuhodné, jak brzy se sbor z této rány zotavil. Nejradostnější na tom je, že jeho členové v čele s vedením, ač přetíženi svými vlastními starostmi a prací na obnově a výstavbě svých domovů, oživují činnost sboru a starají se o pořizování nové výzbroje a výstroje. Díky jejich snaze a dobré vůli se jim dostává pomoci a podpory zvenčí, zvláště z blízké Ostravy - Nové Vsi a z Baťova, ze kterého přišel 30. 3. 1946 finanční dar. V rámci kmotrovství města Přerov s naší obcí převzal i sbor dobrovolných hasičů města Přerov dne 13. července 1946 patronát nad naší organizací. Hmotná i morální pomoc byla rozhodujícím činitelem pro naše konsolidování a materiální vybavení. Při přijetí kmotrovství jsme od hasičů Přerova obdrželi věcný dar, a to 10 ks pracovních obleků (kombinéz), 9 ks opasků, 25 ks přilbic, 25 ks masek, 8 ks kotoučů hadic á 20 m, 3 ks proudnice, 1 ks ukazovač, 2 ks samaritské brašny, 2 ks samaritská nosítka, 20 ks berlovek s hadicemi, 1 ks posouvací dvoukolový žebřík, to vše v ceně 22 290,- Kč.

Křest PPS 8 Koncem roku 1945 byla zakoupena od Vítkovických železáren motorová stříkačka PPS 8 za 40 143,40 Kčs. Tato stříkačka byla dodána 5. října t. r. a byla nám na ni dána sleva 8 000 Kč. Stříkačka byla vysvěcena 4. srpna 1946. Kmotrem byl opět sbor hasičů z Přerova.

Výzbroj a výstroj byla uskladněna v malé garáži ve dvoře bývalého majitele hraběte Wilczka. Po konfiskaci jeho majetku upravil místní Národní výbor tuto budovu na požární zbrojnici. Do užívání byla předána u příležitosti 60. výročí založení našeho sboru a jeho pětileté družby s Přerovem dne 3. července 1951. U hasičárny je studna, která patřila k pivovaru, který kdysi v Dobroslavicích stával, a je 24 metru hluboká. Převzetím zbrojnice bylo dokončeno období náprav škod způsobených válkou.

V listopadu 1950 byla do dřevěné věže zbrojnice namontována poplachová siréna. Věž byla rozebraná v roce 1960 pro její nevyhovující technický stav, když byla poškozená požárem, který vznikl v kovárně umístěné ve vedlejší části budovy.

Členové sboru roku 1948

 1. BŮČEK Jan
 2. DUKSA Rudolf
 3. GOLD Ondřej
 4. GOLD Vladimír
 5. HOLUŠA Jaroslav
 6. HRBÁČ Stanislav
 7. CHOLEVA Oldřich
 8. KLAPUCH František
 9. KLAPUCH Josef
 10. KLAPUCH Zdeněk
 11. KLAPUCH Karel
 12. KLAPUCH Ludvík
 13. KLAPUCH Ladislav
 14. KOHOUTEK Miroslav
 15. KREJČÍ Stanislav
 16. KŘÍŽEK Jan
 17. KŘÍŽEK Miroslav
 18. KULIČKA Josef
 19. KUSYN Valentin
 20. KUSYN Vladimír
 21. MAKEŠ Valentin
 22. MLÝNEK Miroslav
 23. OSMANČÍK Jaroslav
 24. OSMANČÍK Karel
 25. PLEVA František
 26. RAJSKÝ Bedřich
 27. SLEČKA Bohdan
 28. SLEČKA Karel
 29. SÍKORA Miroslav
 30. ŠESTÁK Bohdan
 31. ŠILÉR František
 32. TVARŮŽKA Bohuslav
 33. TVARŮŽKA František
 34. TITZE Josef
 35. VRLÍK Alois
 36. ZDRAŽILA Alois
 37. HALAMÍK Josef
 38. ŠILEROVÁ Drahomíra
 39. MIKEŠ Josef
 40. ŠTRCIT Ferdinand
 41. DĚDOCH
 42. HOLUŠA Josef

Nahoru Nahoru

1951 - 1989

Stavba stožáru Stavba stožáru u zbrojnice proběhla pravděpodobně v roce 1963, na něj byla ze staré věže instalována motorová siréna na svolávání hasičů k požárům.

K oslavám 90. výročí založení sboru byla v roce 1981 provedená rekonstrukce hasičárny. Po rekonstrukci jsme začali užívat levou část hasičárny, kde se do té doby od války vystřídaly obecní prádelna, JZD a nakonec automotoklub organizovaný Svazarmem. Do pravé části, kterou jsme do rekonstrukce užívali my, se nastěhoval p.Sobčák s autodílnou, kterou provozoval až do roku 2000, kdy se tam nastěhovaly obecní technické služby. Rekonstrukce hasičárny

Náš sbor pravidelně pořádal soutěže v požárním sportu, jak pohárové tak i okrsková kola pro dospělé i mládež. Od roku 1987 pořádá náš sbor soutěž v požárním sportu O putovní pohár. V roce 2011 proběhl 25. ročník a pohár vyhrálo po třetí za sebou družstvo Svinova, které se tímto stalo jejím trvalým majitelem.

V roce 1958 nám bylo od plesenského sboru přiděleno Bedford QLR Tatra 805 první auto značky Betford QLR(ilustrační foto). Po četných provozních problémech bylo v roce 1962 vyřazeno z provozu a nahrazeno Tatrou 805 s korbou a plachtou. Koncem roku 1972 jsme obdrželi od závodního požárního útvaru Nové hutě speciální vozidlo Praga RN. Vzhledem k náročným bezpečnostním předpisům Praga RN však tato vozidla přestala vyhovovat a byla postupně vyřazená z provozu. Dne 6. prosince Tatra 805 1984 nám bylo okresní požární inspekcí v Opavě přiděleno ze stanice Vítkov vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25, které slouží dodnes.

Nahoru Nahoru

1989 - současnost

Významným mezníkem u všech hasičských sborů bylo v roce 1991 založení Vzájemné hasičské pojišťovny v Brně. Z naší strany bylo zakoupeno pět akcií, a tím je zajištěno úplné pojištění našich členů při úrazech na požárních akcích.

Generální rekonstrukce ruční koňské stříkačky proběhla dle dochované malířské výzdoby a fotografií v roce 1992. Stroj je plně funkční. Sbor se rozhodl stříkačku rekonstruovat svépomocně k 100. výročí založení sboru.

V roce 1994 byla zřízena výjezdová jednotka obce, tato jednotka nejednou prokázala schopnost a morálku při živelních pohromách, likvidaci požárů, záchraně lidského života a majetku, za což jim patří dík a úcta. Výjezdovou jednotku v současné době tvoří 12 členů. Členy našemu sboru jsou i tito hasiči z povolání (ať již aktivní nebo bývalí): Osmančík Jaroslav, Durlák Jan, Sivek Jan, Kolaska Jan.

Tato jednotka zasahovala u těchto událostí:

26. 10. 1992- požár sklepa, Dobroslavice
30. 5. 1999- požár lesa, Dobroslavice
12. 3. 2001- požár kulturního domu, Děhylov
9. 6. 2003- požár chaty, Dobroslavice
29. 6. 2003- požár kůlny, Dobroslavice, Rybárna
13. 8. 2003- požár stráně pod el. vedením, Dobroslavice
27. 8. 2003- požár stráně pod el. vedením, Dobroslavice
3. 4. 2004- požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
20. 8. 2004- požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
24. 8. 2004- požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
25. 8. 2004- požár pole, Děhylov
12. 8. 2007- požár pole (skládka hnoje), Dobroslavice
18. 8. 2007- požár pole (skládka hnoje), Dobroslavice
23. 2. 2009- požár komínů, Dobroslavice
28. 4. 2009- požár slámy ve stodole, Dobroslavice
11. 8. 2011- požár pole obilí, Děhylov
11. 12. 2011- požár kotelny, Hlučín
9. 4. 2012- požár lesa, Martinov
12. 4. 2012- požár větví, Dobroslavice, ul. Přerovská

Při červnových povodních v roce 1997 pomáhala i naše jednotka s odstraňováním způsobených škod a čerpáním vody ze zatopených sklepů v koksovně Šverma. Za tento dlouhodobý zásah a nasazení při povodních bylo uděleno Čestné uznání Ústředního sdružení hasičů ČMS s medailí a Okresní sdružení hasičů ČMS udělilo SDH Dobroslavice poděkování za nezištnou pomoc při záplavách v roce 1997.

V roce 2000 jsme si nechali vyšít prapor, který byl Přední strana praporu vysvěcen 24. 6. 2000 otcem farnosti plesenské Janem Kučerou. Prapor vyšila paní Vasilka Pistovčak, má velikost 140 x 95 cm a je ušit ze dvou pláten. K praporu máme již několik stuh. První jsme získali k vysvěcení praporu, druhou od sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za obětavou práci, třetí k 110. výročí založení sboru, čtvrtou za účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Při příležitosti státního svátku Dne osvobození byly v roce 2002 udělovány zasloužilým hasičským sborům medaile.

„Děkuji vám, že mám tu čest být v čele rezortu, kde pracujete vy - záchranáři," řekl na úvod slavnostního předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky dne 5. května 2002 v rytířském sále na hradě Bouzově ministr vnitra Mgr. Stanislav Gross. „Největší hodnotou je lidský život a jste to vy, kteří v zájmu této hodnoty jste připraveni nasadit život vlastní."

Náš sbor byl při této příležitosti oceněn Čestnou medailí HZS ČR, stuhy kterou převzal starosta sboru Miroslav Křížek.

Poděkovaní Dne 13. 8. 2010 bylo na HZS MSK UO Opava, stanici Hlučín, předáno poděkování genmjr. Ing. Miroslava Štěpána všem jednotkám PO obcí, které se zúčastnily záchranných a likvidačních prací při povodních v květnu a červnu 2010. Mezi tyto jednotky se zařadila i ta naše.

Od roku 2007 se pravidelně účastníme s naší koňskou stříkačkou hasičských slavností v Litoměřicích, kde jsme zaznamenali v roce 2010 i úspěch v soutěži o nejlepší webové stránky, skončili jsme na čtvrtém místě.

6. 12. 2011 obec zakoupila od JSDH Zábřeh pro výjezdovou jednotku nové vozidlo CAS K25 Liaz 101, které doplnilo náš CAS K25 Liaz 101 vozový park. Ovšem toto vozidlo se nevešlo do stávajících garáží, a proto byly provedeny stavební úpravy v pravé části hasičárny - zvednutí stropu, výměna vrat a další. Do výjezdu bylo vozidlo zařazeno 1. 2. 2012 po provedené rekonstrukci hasičárny.

Dnes máme ve svých řadách jmenované dva čestné starosty sboru - bratra Mikolajka Jana a bratra Křížka Miroslava.

Náš sbor je také pyšný na tři členy, kteří obdrželi nejvyšší možné ocenění udělené Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska - „Zasloužilý hasič“. stuha Prvním z oceněných je čestný starosta našeho sboru Mikolajek Jan, který jej obdržel v roce 2005, dalšími byli bratr Mikolajek Alois v roce 2010 a bratr Chyla Miroslav v roce 2011. Ocenění jim bylo předáno na zámku v Přibyslavi.

Celé toto období až do dnešní doby bylo naplněno obětavou prací, někdy úspěšnou, někdy méně. Překonali jsme celkem bez otřesů organizační změny v celostátním měřítku, stali jsme se platnou masovou organizací, která chrání nejen majetek svých spoluobčanů, ale i hodnoty, které vytvořil lid a které jsou majetkem celé společnosti. Nadále plníme i funkci společenské organizace a přispíváme ke společenskému životu nejen našich členů a jejich rodin, ale i celé obce.

Nahoru Nahoru

Závěr a poděkování

Na závěr bychom chtěli také s úctou vzpomenout na obětavost a šlechetnost zemřelých členů, na jejich vykonanou práci pro sbor, a tím i pro spoluobčany. Ať je Vám všem hasičům slezská země lehká a odpočívejte v pokoji. S velkou úctou vyslovujeme „Čest Vaší památce“.

Nahoru Nahoru


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2023, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.