| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Download > Cvičební řády |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Download

 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - v dokumentech

 1. Pokyn č. 50/2004 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 21.12.2004, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 10/1997
 2. Pokyn č. 43/2005 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 16.12.2005, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 8/1997, Cvičební řád jednotek požární ochrany - pořadový výcvik
 3. Pokyn č. 44/2005 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 21.12.2004, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 20/1996 – Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 10/1997
 4. Pokyn č. 14/2006 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 18.12.2006, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 8/1997, Cvičební řád jednotek požární ochrany - pořadový výcvik, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 43/2005
 5. Pokyn č. 10/2007 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 5.3.2007, kterým se mění Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 20/1996, Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik, ve znění pozdějších předpisů

Kapitoly: CETA, Obec, DR5, DR3, PRV VYS,

TECHNICKÝ VÝCVIK

Metodické listy kapitoly ČETA:

 1. Doprava vody hadicovým vedením
  Dálková doprava vody na velké vzdálenosti pdf
 2. Společná činnost při vytváření vodní stěny pdf
 3. Společná činnost při vytváření vodní ulice pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly OBEC:

 1. Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení věcných prostředků požární ochrany a metodika výcviku pdf
 2. Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí pdf
 3. Signály pro dodávku vody
  Varovné signály pdf
 4. Vysvětlivky grafického značení
  Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany pdf
 5. Výcvik s hadicemi pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly DR5:

 1. Obecná činnost členů družstva 1+5 pdf
 2. Postavení družstva 1+5 pdf
 3. Nástupy družstva pdf
 4. Nástup družstva za i před stroj
  Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu pdf
 5. Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel pdf
 6. Přívodní vedení pdf
 7. Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy pdf
 8. Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
  Jednoduché vedení od hydrantu pdf
 9. Útočný proud B pdf
 10. Prodlužování a zkracování útočných proudů
  Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů pdf
 11. Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS pdf
 12. První proud s pěnou od přenosného přiměšovače pdf
 13. Dopravní vedení s přenosným navijákem pdf
 14. První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C pdf
 15. Útočný vysokotlaký proud pdf
 16. Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí pdf
 17. Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí pdf
 18. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
  Výcvik s vysunovacím žebříkem
  Výcvik s hákovým žebříkem pdf
 19. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
  Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou pdf
 20. Výcvik s přívěsy pdf
 21. První útočný proud do podzemí
  Nasazení přetlakové ventilace pdf
 22. Výcvik se seskokovou matrací pdf
 23. Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly DR3:

 1. Obecná činnost členů družstva 1+3 pdf
 2. Nástupy a organizace družstva pdf
 3. Přívodní vedení pdf
 4. Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu pdf
 5. Útočný proud od rozdělovače pdf
 6. Jednoduché vedení C od stroje
  Jednoduché vedení C od hydrantu pdf
 7. Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
  Útočný proud s pěnou na přiměšovač pdf
 8. Jednoduché vedení s přenosným navijákem pdf
 9. Dopravní vedení s přenosným navijákem
  Útočný proud s přenosným navijákem pdf
 10. Útočný vysokotlaký proud pdf
 11. Jednoduché vedení po poschodí
  Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí pdf
 12. Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí pdf
 13. Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu pdf
 14. Výcvik s přívěsy pdf
 15. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
  Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou pdf
 16. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
  Výcvik s vysunovacím žebříkem
  Výcvik s hákovým žebříkem pdf

Nahoru Nahoru

POŘADOVÝ VÝCVIK

Metodické listy kapitoly PŘV:

 1. Obecné zásady při provádění pořadového výcviku pdf
 2. Povely a povelová technika pro pořadový výcvik pdf
 3. Pořadové cviky na místě pdf
 4. Pohyb
  Obraty a otáčení za pochodu pdf
 5. Nástupové tvary družstva pdf
 6. Pochodové tvary družstva pdf
 7. Nástupové tvary čety
  Pochodové tvary čety pdf
 8. Pozdrav v tvaru, mimo tvar
  Pozdrav a oslovení tvaru
  Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
  Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel pdf
 9. Vzdávání pocty pdf
 10. Zdvořilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „příslušníci“) při výkonu služby
  Podávání hlášení
  Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
  Převzetí odměny pdf
 11. Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru pdf
 12. Ustanovení o státní vlajce a praporu pdf
 13. Čestná jednotka při zvláštních příležitostech pdf
 14. Slavnostní nástupy jednotek PO pdf
 15. Nástup družstev k soutěži pdf

Nahoru Nahoru

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Metodické listy kapitoly VÝŠ:

 1. Základy lanové techniky
  Uzly pdf
 2. Sebejištění
  Pracovní polohování pdf
 3. Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění pdf
 4. Slanění pdf
 5. Jištění další osoby pdf
 6. Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou pdf
 7. Jištění a sebejištění v záchranném koši pdf

Nahoru Nahoru

zdroj: www.hzscr.cz
http://www.mhj.cz/dokumenty/JPO/index.htm


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2023, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.