| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Jak se chovat > Při povodnich |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Jak se chovat

 

Při povodních

 

Před povodní:

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou,
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken,
 • připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny,
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití,
 • připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda,
 • připravte si evakuační zavazadlo,

Nahoru Nahoru

Při povodni:

Průběžně sledujte vývoj povodňové situace, informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, orgánů samosprávy obce nebo orgánů státní správy.

 • Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává při nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)
 • Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)
 • Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetků a životů v zaplaveném území, podle plánu se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce).

Doporučená opatření ke snížení ohrožení životů a majetku:

 • informujte sousedy,
 • odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 • vlastníte-li vozidlo, připravte ho k evakuaci, nebo ho odvezte včas na bezpečné místo,
 • připravte si základní prostředky pro první pomoc (včetně léků, které užíváte),
 • připravte si evakuační zavazadlo pro všechny členy rodiny,
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 až 3 dny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • přestěhujte majetek do míst, která nejsou ohrožena,
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků, signály sirén a další zdroje varování,
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelný materiál,
 • uzavřete hlavní přívod plynu, a vody,
 • uposlechněte pokynů orgánu obce a záchranářů při evakuaci,
 • při odchodu z domu odpojte přívod elektrického proudu a zabezpečte vchod a okna.

Nahoru Nahoru

Při záplavové vlně:

V důsledku narušení nebo rozrušení vodních děl, v důsledku přívalových dešťů, protržení ochranných hrází a protržení hráze vodního díla (zvláštní povodni):

 • o ohrožení zátopovou vlnou budete informováni sirénami, sdělovacími prostředky nebo orgány obce a okresu,
 • informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech soustředění obyvatel - informace získáte u příslušného obecního úřadu,
 • informujte sousedy,
 • opusťte urychleně ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel,
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů.

Nahoru Nahoru

Po povodni:

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu, domu,
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie),
 • stav kanalizace a rozvodů vody.

Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod.,
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
 • další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

 • ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno účastněte se likvidace následků povodní.

Nahoru Nahoru

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • léky, svítilnu,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti,

Nahoru Nahoru


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2023, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.