| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Mimořádná událost > Hasicí přístroje |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Mimořádná událost

 

Hasicí přístroje a jejích použití.

 

K čemu hasicí přístroje slouží

Hasicí přístroj je určen pro prvotní protipožární zásah toje k hašení začínajícího požáru. Obsahuje určitý druh a množství hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

 • pěnové
 • vodní
 • práškové
 • sněhové
 • halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

 1. hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
 2. hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
 3. hoření plynných látek hořících plamenem
 4. hoření lehkých alkalických kovů

Jakým hasicím přístrojem se co hasí:

vhodný nevhodný nesní se použít!!
Pěnový HP
Pevné hořlavé látky
Benzín, nafta, minerální oleje a tuky
Hořlavé kapaliny mísící se s vodou
Hořlavé plyny
Elektrická zařízení pod proudem
Lehké a hořlavé alkalické kovy
Vodní HP
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
Alkoholy
Benzín, nafta, líh, ředidlo
Hořlavé plyny
Cenné materiály (archivy)
Elektrická zařízení pod proudem
Lehké a hořlavé alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje
Práškový HP
Elektrická zařízení pod proudem
Hořlavé plyny
Benzín, nafta, oleje
Pevné materiály
Počítače, televizory a další elektronika
Dřevo, uhlí, textil Lehké a hořlavé alkalické kovy
Sněhový HP (CO2)
Elektrická zařízení pod proudem
Hořlavé plyny
Hořlavé kapaliny
Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavý prach
Sypké látky
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
Halotronový HP
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:
 • automobilů
 • jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
 • elektrických zařízení pod proudem
 • archivů a cenných materiálů

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

 • HP se uísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

Podle nových právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

Nahoru Nahoru


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2023, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.